Biz hakda

LOGO-01

Owadan durmuş, sagdyn ýoldaş

2008-nji ýylda esaslandyryldy “Merican” (Guan Guangzhouou) “Merican Holding Group” -yň golçur kärhanasy we Hytaýda optoelektroniki gözellik we saglyk enjamlaryny öndüriji.

Merikan döredileli bäri içerki we daşary ýurt gözellikleri we saglyk edaralary üçin hünär önümini ösdürmek, öndürmek we hyzmat etmek bilen meşgullanýar.Zawod we önümler FDA, CE, FCC, PSE we halkara häkimiýetleri tarapyndan berlen beýleki hil dolandyryş ulgamy şahadatnamalaryny aldylar.

 

Merikan-Zawod-Suratlar

Şol bir wagtyň özünde, Merican halkara ISO9001 hil ulgamy tarapyndan tassyklandy we ýokary hilli dolandyryş topary we hil dolandyryş ulgamy alýar.Biz berk tutum bilen kämillige ymtylýarys!

“Merican” -da 18,000 inedördül metrden gowrak häzirki zaman önümçilik zawody we 200-den gowrak ökde önümçilik işgäri bar, olar LED yşyk bejeriş krowatyna, aşgarlaýjy maşyn gözleglerine, ösüşine we önümçiligine ünsi jemleýärler.Häzirki wagtda “Merican” 100-den gowrak ýurtda we sebitde 30,000-den gowrak hünär gözelligi we saglyk guramalaryna önümler we hyzmatlar berdi.

“Merican” -da daşky görnüş dizaýnerlerinden, gurluş dizaýnerlerinden, optoelektron elektrik inersenerlerinden we PE inersenerlerinden ybarat güýçli gözleg topary bar.Güýçli gözleg, dizaýn we önümçilik kuwwaty bilen Merican müşderilere netijeli, şahsylaşdyrylan, hünärmen OEM / ODM hyzmatlaryny berip biler.

Önümlerimizi bazaryň, müşderileriň we ulanyjylaryň isleglerine has laýyk etmek we has oňat amaly effektleri döretmek üçin gözellik, saglyk we lukmançylyk gözlegleri we amaly ugurlary boýunça hünärmenlerden düzülen Merikan topary giň gerim aldy. köp sanly uniwersitet, ylmy gözleg we lukmançylyk edaralary bilen hyzmatdaşlyk we kliniki barlag.

Bu artykmaçlyklar bilen “Merican” Hytaýda “Cosmedico” -nyň aýratyn ygtyýarly paýlaýjysy we “Philips” -iň Hytaýda strategiki hyzmatdaşy bolup durýar.

Merican täzelige ygrarly, hil ilki bilen, müşderi ilki, ilki kowalap, birinji boluň we ulanyjylar we müşderiler üçin iň soňky önümleri, hyzmatlary we gymmatlyklary yzygiderli döredýär!