OEM & ODM

OEM

OEM önümçilik çykdajylaryny azaldyp, gereksiz maýa goýumlaryndan gaça durup biler.OEM-iň aç-açan artykmaçlygy üpjün edijiniň bar bolan önümçilik kuwwaty, ykdysady zähmet, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin giň bilim gurluşy we beýleki hünär gaýtadan işlemek jikme-jiklikleri.Şeýlelik bilen önümçilik çykdajylaryny azaltmak bilen kärhanalar diňe bir güýçli bäsdeşlikde bäsdeşlik bahasy artykmaçlygyny saklap bilmän, kärhanalaryň ykdysady girdejisini hem ýokarlandyryp bilerler.

OEM

ODM

ODM müşderilere önüm gözleginden, işläp düzmekden, dizaýndan we önümçilikden başlap, tehniki hyzmatdan soň ähli amal hyzmatlaryny berip biler.Müşderiler diňe önümiň funksiýasyny, öndürijiligini ýa-da diňe pikirini öňe sürmeli we kompaniýamyz ony hakykata öwrüp biler.

ODM