ad_loukban

14 ýyl, OEM / ODM hyzmaty, 100-den gowrak ýurtda müşderiler

Owadan durmuş, sagdyn ýoldaş

Merikan Holding

“Merican Holding Group” döredilen gününden başlap, optoelektronika pudagynda Saglygy goraýyş we gözellik pudagynyň gözleglerine ünsi jemledi, önüm gözlegine we ösüşine we innowasiýalaryna uly ähmiýet berdi, garaşsyz gözleg we ösüş arkaly önüm setirine ýapyşdy we güýçli döredildi spektral amaly tehnologiýasyna ökde optiki hünärmenleriň ýolbaşçylygyndaky tehniki gözleg we ösüş topary.

BRAND HEKAYASY

Asyl enjam öndüriji hökmünde 2008-nji ýylda döredilen Merican Holding Group häzirki wagtda saglyk, durmuş ýörelgesi we saglygy goraýyş ugurlarynda dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji bolup durýar.

“Merican Holding Group” R&D, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän saglyk we gözellik pudagynda ýokary tehnologiýaly topar kärhanasydyr.Maksat globallaşmagy ýerleşdirmek, korporatiw ştab-kwartirany dolandyrmagy amala aşyrmak we gözellik we saglyk pudaklaryna strategiki maýa goýumlaryny we çeşmeleriň integrasiýasyny güýçlendirmek.

kompaniýa gurmak 2

Biziň işimiz

Işiňize ýa-da şahsy zerurlyklaryňyza iň ýakyn kategoriýany saýlaň

  • agyryny bejermek merkezleri
  • kurort - & - spa
  • gözellik salony
  • sport-dikeldiş merkezleri
  • btm-banner-5
  • btm-banner-6
Öňki
Indiki