Merikan buludy

“Merican Cloud IoT” tehnologiýasy enjamlary dolandyrmak, maglumat soragy, amallary dolandyrmak we dükanlar üçin marketing ýaly bir topar bulut hyzmatlaryny berip biler.

Zatlaryň interneti

Zatlaryň interneti

“Merican IoT Dolandyryş we Dolandyryş Ulgamy” arkaly, “Photon Health Cabin”, “Photon Beauty Cabin” we beýleki enjamlaryň wyklýuçatelini, hyzmat wagtyny, Bluetooth sesini we beýleki dolandyryşlaryny we sazlamalaryny uzakdan dolandyryp bilersiňiz.

Derini akylly kesgitlemek

Merican IoT Dolandyryş we Dolandyryş Ulgamy arkaly deriniň hilini we deriniň meselelerini aňsat we takyk kesgitlemek we degişli çözgütleri teklip etmek üçin AI akylly derini anyklamak amala aşyrylyp bilner.

Derini akylly kesgitlemek
Dükan dolandyryşy

Dükan dolandyryşy

Merican IoT Dolandyryş we Dolandyryş Ulgamynyň üsti bilen, barmaklaryňyzy hereketlendirip, dükanlaryň we müşderileriň bellemeleriniň tölegini uzakdan dolandyryp we tamamlap bilersiňiz.

Täze bölek satuw

Merican IoT Dolandyryş we Dolandyryş Ulgamynyň üsti bilen, Merican Choice üçin bir gezeklik täze bölek satuw platformasyny döretmegi maksat edinýäris.

Täze bölek satuw