Gözleg we gözleg topary

Merikan döredilen gününden bäri elmydama optiki ugurdaky gözleglere ünsi jemledik. Gözleg we gözleg toparymyza hünär spektral amaly optiki hünärmenler we içerki we daşary ýurt gözellik we optiki gözleg hünärmeni, uly inersenerler ýaly onlarça tehniki elita ýolbaşçylyk edýär. lightagtylyk energiýasyny ösdürmek we ulanmak gözleg we ösüş nukdaýnazaryndan önümi we tehnologiýany täzeläp, önümi ösdürmegiň gözlegleriniň dünýäni alyp barmagyny üpjün etmek üçin esasy gözleg ugrydyr.

Lightagtylyk durmuşyň özi.Belli bir tolkun uzynlygynda we intensiwliginde ýagtylyk deridäki reseptorlar tarapyndan sorulýar we aralaşmagyna baglylykda belli bir biologiki täsir döredýär.Birnäçe ýyllap dowam eden gözleglerden we kliniki barlaglardan soň, fototerapiýa derini bejermekden, aýlanyş ulgamlaryny gowulaşdyrmakdan, dürli dokumalaryň agyrysyndan we neýrotiki bejergiden, dogrumdan soňky dikeldişden we uky gowulaşmak üçin immunitetiň ýokarlanmagyndan we ş.m. täsirli täsirleri döredýär. Fototerapiýa gözellik we saglyk ugurlarynda giňden ulanyldy we özüne çekdi. köp alymlaryň we halk köpçüliginiň ünsüni çekdi.

Andy Şi

“Merican Holding” -iň esaslandyryjysy

Biometrik spektrde amaly gözleg alymy

Optiki lukmançylyk tehnologiýasy boýunça gözleg alymy

Fototerapiýa kliniki amaly gözleg alymy

Optiki lukmançylyk goşundylary we tehnologiýa baha bermek boýunça hünärmen

Optiki gözellik tehnologiýasy we kliniki amaly boýunça hünärmen

Lukmançylyk estetikasy we kosmetologiýa birleşiginiň agzasy

Fotobiologiýa hünär komitetiniň agzasy

Birnäçe oýlap tapyş patentleri we köp optiki amaly patentleri bilen

Hytaý saglygy goraýyş birleşigi, "Örän öndürijilik saglygy barada alada, biz hereket edýäris", jemgyýetçilik abadançylygyny ýokarlandyrmak boýunça milli iş Care Angel

David Xu

Merican (Suzhou) Optoelektronika Tehnologiýa Co., LTD

Bergamo BLINC Srl, Italiýa

Demirgazyk Amerikanyň Bamking LLC kompaniýasynyň satuw müdiri

Birnäçe optiki amaly patent oýlap tapyjylary

Halkara ykdysadyýet magistri, Orlerance uniwersiteti, Fransiýa

Witiligo emeli akylly bejeriş guralynyň hünärmeni

Boley He

Fotobiologiki täsirleri öwreniji

Optiki terapiýa gözlegçisi

Optiki lukmançylyk goşundylary boýunça hünärmen

Sian elektron ylym we tehnologiýa uniwersitetiniň magistri

Henter Tan

Spektr amaly tehnologiýasyna ökde

32 önümiň daşky oýlap tapyş patentini gazandy

Hytaý senagat önümlerini dizaýn birleşiginiň hünärmeni

Hytaý senagat jemgyýetiniň daşky dizaýn bölüminiň agzasy

Jensi Ji

Iň ýokary ergonomika hünärmeni

Týanjin Adam bedeni we senagat dizaýn institutynyň hünärmeni

Hytaý Ergonomika Assosiasiýasynyň agzasy

Ergonomika boýunça ýaşlar forumynyň agzasy

Sian binagärlik we tehnologiýa uniwersitetiniň kosmos gurluşy gözleg institutynyň agzasy

Birnäçe senagat dizaýn baýraklaryna eýe boldy

Mehaniki inžener

Zack Liu

Uly dizaýn hünärmeni

Hytaý senagat önümlerini dizaýn birleşiginiň hünärmeni

Hytaý senagat jemgyýetiniň daşky dizaýn bölüminiň agzasy

Önümiň daşky görnüşi oýlap tapyş patentleriniň birnäçesini gazandy