Bütin bedeni bejermek we ýaşartmak üçin ösen gyzyl çyra bejergisi

Gysga düşündiriş:

Bütin bedeniň sagalmagyna we ýaşamagyna kömek etmek üçin döredilen ösen gyzyl çyra terapiýa düşegimiz bilen tanyşdyrmak.Öňdebaryjy LED tehnologiýasy we düzülip bilinýän sazlamalar bilen bu düşek, iň oňat saglyga we saglyga ýetmäge kömek etmek üçin gyzyl we infragyzyl ýagtylygyň tolkun uzynlyklaryny üpjün edýär.


 • Model:M6N-Plus
 • Lightagtylyk çeşmesi:EPISTAR 0.2W LED
 • Jemi yşyklandyryjylar:41600 HK
 • Çykyş güýji:5200W
 • Elektrik üpjünçiligi:220V - 240V
 • Ölçegi:2198 * 1157 * 1079MM
 • Önümiň jikme-jigi

  peýdalary-PBMT

  Esasy aýratynlyklary

  Köp tolkunly LED tehnologiýasy: M6N-Plus bu gyzyl yşyk terapiýa düşegi, 633nm 660nm gyzyl çyra we 810nm 850nm we infragyzyl çyranyň golaýynda 940nm.Takyk, maksatly bejergini bermek üçin her tolkun uzynlygy özbaşdak dolandyrylyp bilner.

  Pulsed operasiýa: gyzyl yşyk terapiýa düşegi M6N-Plus, bejerginiň netijeliligini ýokarlandyrmaga we bejergini çaltlaşdyrmaga kömek edip biljek 1-15000Hz impulsly operasiýa hödürleýär.

  Uly bejeriş meýdany: giň dizaýn bilen bu düşek bedeniň doly örtügini hödürleýär we amatly we amatly bejeriş sapaklaryna mümkinçilik berýär.

  Hasaplaýjy we aňsat dolandyryşlar: düşegimiz taýmer we ulanmaga aňsat dolandyryşlar bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bejeriş sapaklaryňyzy aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

  Ygtybarly we invaziv däl: gyzyl çyra bejergisi sagalmagy we ýaşartmagy ösdürmegiň ygtybarly we invaziv däl usulydyr we düşegimiz hiç hili zyýan bermezden ýa-da iş wagty bolmazdan optimal netijeleri bermek üçin niýetlenendir.

  fotbiomodulýasiýa peýdasy

  Peýdalary

  Mationokançlygy azaldýar: gyzyl çyra bejergisi bedende çişmegi azaltmak üçin görkezildi, bu agyryny azaltmaga we umumy saglygy gowulaşdyrmaga kömek edip biler.

  Kollagen önümçiligini ýokarlandyrýar: gyzyl çyra bejergisi deriniň çeýeligini gowulaşdyryp, ýygyrtlary azaldyp we has ýaş görünmegine kömek edip biljek kollagen önümçiligini höweslendirip biler.

  Agyry we berkligi peseldýär: aýlanyşygy gowulaşdyrmak we çişmegi azaltmak bilen gyzyl yşyk bejergisi myşsalarda we bogunlarda agyry we berkligi azaltmaga kömek edip biler.

  Aýlanyşygy gowulandyrýar: Gyzyl çyra bejergisi bedeniň aýlanyşyny gowulaşdyryp biler, bu bolsa has gowy saglyga we saglyga kömek edip biler.

  Keýpiňi we akyl taýdan aýdyňlygy ýokarlandyrýar: käbir gözlegler gyzyl yşyk bejergisiniň keýpiňi we akyl taýdan aýdyňlygy ýokarlandyryp, umumy abadançylygy gowulaşdyryp biljekdigini görkezdi.

  “MERICAN Optoelectronic” -de hakyky netijeleri berýän ýokary hilli gyzyl yşyk terapiýa önümlerini bermäge borçlanýarys.Öňdebaryjy gyzyl yşyk terapiýa düşegimiz bilen, bu güýçli bejerginiň köp peýdasyny öz öýüňizde ýa-da klinikaňyzda rahatlyk bilen başdan geçirip bilersiňiz.Mundan başga-da, OEM we ODM hyzmatlarymyz we iň az sargyt mukdary bilen önümlerimizi özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk satmak ýa-da özleşdirmek aňsatlaşdyrýar.Indi sargyt ediň we özüňiz üçin gyzyl çyra bejergisiniň güýjüni başdan geçiriň!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň