derini ýaşartmak M4 gyzyl yşyk bejeriş stendi

Gysga düşündiriş:

Merican M4 Gyzyl çyra bejergisi bedeni dikeltmek we derini ýaşartmak üçin sagdyn we ygtybarly gural bolup biler.Dürli teklip üçin köp tolkun uzynlygy saýlanyp bilner.Aýdym-saz ulgamyndan, wifi birleşdiriji ulgamdan, impuls sazlamakdan we bluetooth birikmesinden we ş.m. ähli amatly dizaýnlar müşderilere düşekde wagtlaryny hezil etmek isleýär.

Ulanylýan ýer: Klinika, Spa, Saglyk we Saglyk Merkezi, Salon, Deri Merkezi, Iş dükany


Önümiň jikme-jigi

Mowzuk

https://www.mericanholding.com/skin-rejuvenation-red-light-therapy-booth-m4-product/

1. öýde gyzyl yşyk bejergisi

2. uky üçin gyzyl çyra bejergisi

3. sellýulit aýyrmak üçin gyzyl çyra bejergisi

4. horlanmak üçin gyzyl çyra bejergisi

5. gyzyl çyra terapiýasy

6. gyzyl yşyk bejergisi derini ideg etmek

Peýdalary

1. Iş wagtynyň nol bolmagyny talap edýär.

2. 28,500-den gowrak ýokary intensiwlikli yşyklandyryjylar bilen işlenip düzüldi.

3. Iň ýokary täsir etmek üçin derä ýakyn ýerde ýerleşýär.

4. Superpozisiýa effektini gazanmak üçin içerki ýagty düşek dizaýny.

5. Tuneliň dizaýny, rahatlygy üpjün etmek üçin gowy howa çalşygy.

https://www.mericanholding.com/skin-rejuvenation-red-light-therapy-booth-m4-product/

Effekt

1. Gyzyl yşyk tolkun uzynlygy melatoniniň önümçiligini höweslendirýärto ukynyň hilini we dowamlylygyny ýokarlandyrmak.

2. Gyzyl çyra bejergisi, şöhlelenýän ýeriň öýjük derejesinde işlemegini gowulandyrýar we sellýulit azalýar.

3. Gyzyl çyra kollagen önümçiligini höweslendirýär, intradermal kollagen dykyzlygynyň ýokarlanmagyna getirýär.Deri, tekiz we berk deri.

4. Gyzyl çyra deriniň içine takmynan 5 millimetr aralaşyp, öýjükleriň täzelenmegine we kollagen önümçiligine gönüden-göni itergi berýär.

5. edagtylandyrylan ýagtylyk bejergisi, öýjügiň antioksidant we çişmä garşy gorag ulgamlaryny gurup, gormese kömek edýär.

6. Gyzyl yşyk bejergisi, ýag öýjüklerinde we sellýulitiň peselmeginde, şeýle hem ganyň lipid profilini gowulaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolup biler.

7. Lightagtylykbejergisi semizlikde fiziki maşk täsirlerini güýçlendirýäradamlarhorlanmak bejergisini alýar.

8. Çeýeligiň metabolik profilinde möhüm üýtgeşmeleri öňe sürmek.

9. lightagtylyk bejergisi bilen baglanyşykly maşk türgenleşiginiň beden düzüminiň we çişme prosesleriniň gowulaşmagyna kömek edýändigi görkezildi.

10. Gyzyl çyrany bejermek bilen massaagey birleşdirýän gözlegler, böwrekleriň 71% azalandygyny ýüze çykardy.

11. Myşsa gurmak, ýadawlygyň öňüni almak we çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin köp peýdasy bar.

12. fatagly öýjükleriň lipidleri gana goýbermegine mümkinçilik berýän gyzyl yşyk bejergisi.

13. R.ýeňil terapiýaKömek ediňmyşsanyň galyňlygyny we iň ýokary momentini ýokarlandyrmak üçin

14. MenGüýç taýýarlygyndan öň ulanylanda sagdyn ulularda berkligi güýçlendiriň.

15. Menmaşk wagtynda iň ýokary ýüküň ýokarlanmagy, ýadawlygyň peselmegi.

ýeňil tolkun uzynlygy ýörelgesi
esasy eskiz kartasy 1
esasy eskiz kartasy 2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň