täjirçilik stend F11 aşgazan stendi

Gysga düşündiriş:

MERICAN F11 T COMJIRÇILIK TANNING BOOTH ýokary derejeli müşderiler üçin niýetlenendir.360 dereje hatda ýagtylyk bilen örtmek hem bedeniň her ýerini gurşap biler.52/54/57 180w ýa-da 225w lampa bilen ýokary güýç.3-8 minutdan çalt täsir etmek, wagt tygşytlamak, wagt tygşytlamak.Has amatly aşgarlamak üçin uly ýer.Dik dizaýn, ulanylandan soň galyndy galmady, Arassalamak aňsat.Gapy üçin üýtgeýän 3 reňkli reňk.

 

Ulanylýan ýerler

Aşgar salonlary, myhmanhana, sport zaly, spalar, sagaldyş merkezleri, derini dolandyrmak merkezleri, hususy klub, plastiki hirurgiýa hassahanalary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Gysgaça syn

“MERICAN F11” solarium maşynlary, tehnologiýa we modany görkezýän ýönekeý we owadan görnüşi bilen Europeanewropanyň moda dik super super kosmos dizaýnyny kabul edýär.Wertikal doly kapsulanyň dizaýny has güýçli we täsirli, içki yşyklandyryş üçin giňişligi ep-esli ýokarlandyrýar we has ergonomiki.Deriniň has täsirli bolmagy üçin yşyklandyryş burçuny erkin öwrüp biler.Arassa howa aýlanyş ulgamy bilen bilelikde daşarky arassa howa bedeniň aşagyndan aşaklygyna çykýar we bu adam bedeniniň rahatlygyny ep-esli ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, dik dizaýn enjamlar bilen adam bedeniniň arasyndaky deri aragatnaşygyny peseldýär, enjamlary arassalamagyň kynlygyny azaldýar we örän çeýe we amatly.

Aýratynlyk

1. Germaniýadan getirilýän kosmediko aşgarlaýjy ýagtylyk çeşmesi ulanylýar, howpsuz we durnukly, çalt we deň reňklenip bilner;

2. Patentlenen tehnologiýa bilen arassa howa aýlanyş ulgamy kabul edilýär we arassa howa çalşygynyň mukdary 4900M3 / sag-a ýetýär, şonuň üçin daşky arassa howa bedeniň aşagyndan ýokara çykyp, adamlary kosmosda rahat duýýar;

3. Özbaşdak zynjyry goramak ulgamy: operatorlaryň we ulanyjylaryň howpsuzlygyny netijeli üpjün etmek üçin esasy we bedeni bölmek tehnologiýasy;

4.Eke-täk EXtruded alýumin we polat esasy gurluş kabul edilýär, bu ýelkeniň durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyrýar;

5. Europeanewropa dizaýnyndan gözbaş alyp, gurluşy ösen we berk, bökdençsiz we ulanmak prosesi howpsuz, hususy we amatly;

6. Wagt, talap, ýat we simsiz dolandyryş ýaly funksiýalar bilen ylmy we kämil dolandyryş ulgamy;

7. Öňdebaryjy fan gijikdirmek funksiýasy, enjamyň doly sowandan soň indiki işe girmegini üpjün edýär;

8. Bluetooth-y goldaýan daş-töweregi ses ulgamy bilen enjamlaşdyrylan;

9. Daşary ýurtdan getirilen ABS in engineeringenerçilik plastmassalary we awiasiýa alýumin materiallary ulanylýar, olar ýeňil, howpsuz we durnukly;

10. Ösen ýokary güýçli balast, durnukly öndürijilik we uzak ömri bilen enjamlaşdyrylan.

Parametrler

Haryt modeli

F11

Lightagtylyk çeşmesi

German Cosmedico Cosmosun

Üstesine

Sensiz

Paneliň reňki

Gara |Ak |

Sowadyjy enjam

Üç dişli göni howa akymy ulgamy

Gurluşy

Dik, bölünen esas, bökdençsiz gurluş

Dolandyryş ulgamy

Akylly dolandyryş ulgamy, Pad Wifi dolandyryş ulgamy

Lightagtylyk

54 turba * 180W

54 turbalar * 225W

57 turba * 225W

Çykyş güýji

9.8 KW

12.2 KW

12.8 KW

Häzirki (380V)

25A

32A

34A

Balast

26 HK

Elektron balast

54 HK

Magnit balast

57 HK

Magnit balast

Ölçegi

L1400 * W1400 * H2400 mm

NW

310Kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň