gyzyl yşyk solarium aşgar kabinasy F10R

Gysga düşündiriş:

MERIKAN RUBINO F10R INDOOR TANNING MASHINASY UV we Gyzyl çyranyň täsirleriniň ajaýyp deňagramly spektrine eýe.Aşgar wagtynda kollagen öndürip biler.Has sagdyn Bronzer derisiniň bolmagyna kömek edýär.Adaty aşgarlamak gök çyrany ulanýar we diňe deriniň reňkini üýtgedýär.Rubino UV we gyzyl çyra ajaýyp utgaşmada we altyn hemişelik gatnaşygynda.Şeýle hem Tanning wagtynda deri meselesini gowulaşdyryp biler.

 

Applicadion

Salon salonlary, klublar, jaýlar, spalar, saglyk merkezleri, derini dolandyrmak merkezleri, hususy willalar, plastiki hirurgiýa hassahanalary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Gysgaça syn

Saglyk aşgarlaýjy maşynlaryň F10R (Rubino) seriýasy nemes dizaýnyndan gelip çykýar, tertipli görnüşi, tehnologiýa duýgusy we ýokary hilli.Germaniýada Cosmedico tarapyndan işlenip düzülen iň soňky Rubino ýagtylyk çeşmesini ulanýar.Iň soňky gözleg netijelerine esaslanyp, bu lampa ajaýyp aşgarlama netijelerini güýçli gyzyl spektr bilen birleşdirýär.Onuň umumy deňagramly spektral paýlanyşy göni pigmentasiýany 50% -e çenli ýokarlandyrýar.Cosmedico RUBINO UV we gyzyl çyranyň ajaýyp garyndysydyr.Netijeli, derini arassalamak we ulanylanda we soň ýakymly duýgy döretmek.

Aýratynlyk

1. Redokary täsirli gyzyl yşyk aşgarlamak üçin asyl nemes Cosmedico Rubino ýörite ýagtylyk çeşmesini kabul ediň;

2. Onuň umumy deňagramly spektral paýlanyşy göni pigmentasiýany 50% -e çenli ýokarlandyrýar.

3. Siklon howa aýlanyş ulgamy, daşky sowuk şemalyň bedeniň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin bedeni aşakdan ýokara gurşap almagy üçin kabul edilýär;

4. Garaşsyz zynjyry goramak ulgamy, aýry-aýry esasy dizaýn, operatorlaryň we ulanyjylaryň howpsuzlygyny netijeli kepillendirýär;

5. “Bluetooth” -y goldaýan daş-töweregi ses ulgamy bilen enjamlaşdyrylan;

6. Wagt, talap, ýat we beýleki funksiýalar bilen doly elektron dolandyryş ulgamy;

7. Şahsy we amatly bejeriş gurşawyny bökdençsiz gurluş bilen dörediň;

8. Ösen ýokary güýçli induksion balast, durnukly öndürijilik we uzak ömri bilen enjamlaşdyrylan.

Parametrler

Haryt modeli

F10R

Çyralar

52 turbalar

Lightagtylyk çeşmesi

Germaniýa Cosmedico Cosmolux RUBINO R.

Üstesine

Sensiz

Paneliň reňki

Gara |Ak

Sowadyjy enjam

Üç dişli göni howa akymy ulgamy

Gurluşy

Dik, bölünen esas, bökdençsiz gurluş

Dolandyryş ulgamy

Endokary derejeli dolandyryş ulgamy, Extrocontrol

Naprýa .eniýe

220V |380V

Häzirki (380V)

24.6A

Kuwwat

9.36Kw

Ölçegi

L1260 * W1230 * H2320 mm

NW

290Kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň