öýde güneşli solarium aşgar düşegi W4 ýatdy

Gysga düşündiriş:

MERICAN W4, täsirli bolşy ýaly ajaýyp, ýokary derejeli öý aşgar düşegi.Alýumin we poladyň garyndysyndan ýasalan çydamly ramka bilen dowam etdirmek üçin döredilen W4, ýokary güýji täsir etmek üçin kaşaň daşky görnüşi innowasiýa içerki tehnologiýasy bilen garyşdyrýar.W4 aşgar düşegi üçin 24 turbaly we 28 turbaly wariant bar, olar iň oňat örtügi we ajaýyp, hatda ýagtylygyň ýüz we bedenine paýlanmagyny üpjün edýär.Aşgar turbalarynyň köp bolmagy, saýlanan lampalara baglylykda, her deri görnüşi üçin islenýän netijelere 20 minudyň içinde ýetip boljakdygyny aňladýar.

W4, her bir adamyň öz islegine we deriniň görnüşine görä, aşgar lampalary saýlamak bilen düzülip bilner.W4 gün şöhlesiniň çyra görnüşleri:
Standart UV: deriniň köp görnüşine laýyk gelýän ýokary öndürijilik aşgar turbalary

Powerokary güýç plýus: 5-7 minutda netijeleri döredýän aşa çalt aşgar turba
Kollaage: Kollagen önümçiligini basýan aşgar däl çyra
Kollatan: Aşgarmagy we kollagen gyjyndyrmasyny hödürleýän ynkylap çyrasy
D witamini Lime Lite Twist: Deriniň daşky görnüşini gowulandyrmak üçin ýaşyl bejeriş çyrasy

“Merican” -da güýçli tehniki gözleg we ösüş topary bar, olar hem zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner.Jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt barada umumy maglumat

W4 seriýaly aşgar düşegi, kosmos derejesindäki doly kabinanyň dizaýnyny kabul edýär;içki dizaýn köp kliniki synaglary başdan geçirdi we adam bedenine laýyk dizaýny döretdi.Müşderi ýatanda, tutuş beden örtülendir we örän amatlydyr.Gurlan aýdym-saz funksiýasy bilen, gözellikden lezzet alýan wagtyňyz dynç alyp bilersiňiz.

Arza

Salon salonlary, klublar, jaýlar, spalar, saglyk merkezleri, derini dolandyrmak merkezleri, öý, plastik hirurgiýa hassahanalary we ş.m. Merikanyň güýçli tehniki gözleg we ösüş topary bar, bu hem zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner.Jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümiň parametrleri

Haryt modeli

W4|W4 Plus

Turbanyň mukdary

24 turba * 100W|28 turba * 100W

Lightagtylyk çeşmesi

German Cosmedico Cosmosun

Atylylyk abstraktory

Dört maşyn sowadyjy janköýer

Dolandyryş ulgamy

Akylly dolandyryş ulgamy, Pad Wifi dolandyryş ulgamy

Elektrik üpjünçiligi

110V / 220V

Häzirki (220V)

10.9A|12.7A

Önümiň güýji

2.4kW|2.8kW

Önümiň ululygy

L1920 * W850 * H850 mm

Önümiň agramy

110 kg

Agram ukyby

200kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň