Merikan gyzyl çyra terapiýa düşegi M4-Plus

Gysga düşündiriş:

MERIKAN optoelektron gyzyl çyra terapiýasy düşegi M4-Plus, öz öýünde ýa-da täjirçilik edaralarynda rahatlykda gyzyl çyra bejergisiniň artykmaçlyklaryny başdan geçirmek isleýänler üçin ajaýyp çözgütdir.Easyeňil işleýşi we ösen tehnologiýasy bilen bu enjam, gyzyl yşyk bejergisiniň köp peýdalaryndan peýdalanmagy aňsatlaşdyrýar.


 • Model:PBMT M4-Plus
 • “LED Qty”:31680 HK
 • Kuwwaty:1900 Wt
 • Naprýa: eniýe:110-240V
 • Tolkun uzynlygy:633nm + 660nm + 850nm + 940nm
 • Ölçegi:1920 * 950 * 890 MM
 • Önümiň jikme-jigi

  Gyzyl çyra bejergisi M4-Plus

  MERIKAN optoelektron gyzyl çyra terapiýasy düşegi M4, öz öýünde ýa-da täjirçilik edaralarynda rahatlykda gyzyl çyra bejergisiniň artykmaçlyklaryny başdan geçirmek isleýänler üçin ajaýyp çözgütdir.Easyeňil işleýşi we ösen tehnologiýasy bilen bu enjam gyzyl yşyk bejergisiniň köp peýdalaryndan peýdalanmagy aňsatlaşdyrýar.

  Spesifikasiýa

  • Lightagtylyk çeşmesi: EPISTAR 0.2W LED çipleri
  • LED mukdary: 31680 HK
  • Jemi kuwwaty: 1900W
  • LED täsir ediş burçy: 120 dereje
  • LED ömri: 50,000 sagat
  • Tolkun uzynlygy: Gyzyl çyra 630nm 633nm 660nm + Infakyn infragyzyl 810nm 850nm 940nm
  • Naprýa .eniýe: 110V - 240V
  • Elektrik üpjünçiligi: Yzygiderli akym çeşmesi
  • Impuls: 1-15000Hz
  • Ölçegi: 1920 * 950 * 890 MM
  • Arassa agramy: 140 Kg
  • Kepillik: 2 ýyl
  gyzyl yşyk terapiýa düşegi m4-goşmaça ululykdaky surat

  Gyzyl çyra bejergisiniň peýdalary

  Gyzyl çyra bejergisi deriniň saglygyny gowulaşdyrmak, çişmegi azaltmak, agyryny azaltmak we aýlanyşygy gowulandyrmak ýaly köp sanly peýdany üpjün edýändigi görkezildi.Deriniň içine aralaşmak we bedeniň tebigy bejeriş proseslerini höweslendirmek üçin belli bir tolkun uzynlyklaryny ulanyp işleýär.

  Ösen tehnologiýa

  MERIKAN optoelektronik gyzyl çyra terapiýasy düşegi M4-Plus, iň oňat netijeleri bermek üçin gyzyl yşyk terapiýa tehnologiýasyndaky iň täze ulanýar.Özbaşdak dolandyryp boljak tolkun uzynlyklarynyň giň toplumyny üpjün etmek üçin 633nm we 660nm gyzyl çyranyň, 850nm we 940nm ýakyn infragyzyl çyranyň kombinasiýasyny ulanýar.

  Aňsat işlemek

  “MERICAN Optoelectronic Red Light Therapy Bed M4-Plus”, ulanyjylara enjamy aýratyn zerurlyklaryna sazlamaga mümkinçilik berýän ýönekeý dolandyryş paneli bilen ulanmak aňsat bolar ýaly döredildi.Krowat, şeýle hem, ähli ululykdaky ulanyjylary ýerleşdirýän giň dizaýn bilen amatly we ulanmak aňsat bolar ýaly döredildi.

  Köpugurly programma

  “MERICAN Optoelectronic Red Light Therapy Bed M4-Plus” öý we täjirçilik maksatly niýetlenendir we köp sanly programma üçin ajaýyp çözgüt bolup durýar.Deriňiziň saglygyny gowulaşdyrmak, agyry we çişmegi azaltmak ýa-da sagalmagy we dikeldiş işlerini ösdürjek bolsaňyz, bu enjam iň oňat çözgütdir.

  Impuls funksiýasy

  MERIKAN optoelektron gyzyl çyra terapiýasy düşegi M4-Plus, ulanyjylara ýagtylygyň tolkun uzynlygyny we ýygylygyny aýratyn zerurlyklaryna sazlamaga mümkinçilik berýän impuls funksiýasyny hem öz içine alýar.Bu garaşsyz tolkun uzynlygyna gözegçilik, ulanyjylara bedeniň belli ýerlerini nyşana almaga we iň oňat netijeleri bermäge mümkinçilik berýär.

  Ulanylyşy aňsat we köp sanly programma üçin ýeterlik derejede ýokary hilli gyzyl çyra terapiýa düşegini gözleýän bolsaňyz, MERIKAN Optoelektronik Gyzyl Çyra Terapiýa M4-Plus-dan başga bir zat gözlemäň.Ösen tehnologiýasy, aňsat işleýşi we köpugurly dizaýny bilen bu enjam, gyzyl çyra bejergisiniň köp peýdalaryny başdan geçirmek isleýänler üçin ajaýyp çözgütdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň